ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, tel. +420 779 971071,e-mail:zssanov@gmail.com, DS: io9k2v, http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022., následovně:       

Seznam dětí se zveřejňuje pod správním číslem:                                                                                                                    

Poř.čísloPřidělené číslo(č.j.)Výsledek zápisu
01.ZŠMŠ PP 098/202Zapsán do MŠ Šanov 119
02.ZŠMŠ PP 142/202Zapsán do MŠ Šanov 119
03.ZŠMŠ PP 155/21Zapsán do MŠ Šanov 119
04.ZŠMŠ PP 171/21Zapsán do MŠ Šanov 119
05.ZŠMŠ PP 172/21Zapsán do MŠ Šanov 119
06.ZŠMŠ PP 173/21Zapsán do MŠ Šanov 119
07.ZŠMŠ PP 174/21Zapsán do MŠ Šanov 119
08.ZŠMŠ PP 175/21Zapsán do MŠ Šanov 119
09.ZŠMŠ PP 176/21Zapsán do MŠ Šanov 119
10.ZŠMŠ PP 177/21Zapsán do MŠ Šanov 119