Příjímací řízení

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání školního roku 2024/2025 se koná v období  od 2. května od 8:00 -17:00 hodin a 3. května 2023 od 8:00- 15:30 hodin v Mateřské školce, Šanov 119, Senomaty 270 31.

MÁME VOLNOU KAPACITU PRO 2-LETÉ DĚTI…..

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2025/2026 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

  Email školky: mssanov@gmail.com, nebo školy:  zssanov@gmail.com dále je k dispozici poštovní schránka vedle hlavního vchodu do základní školy. V případě dotazů kontaktujte zástupkyni Bc. Jitku Ambrůžkovou na telefonním čísle MŠ 779 971 324 , nebo přímo paní ředitelku školy Mgr. Bohumilu Kouteckou na telefonním čísle 77 99 71 071.