Příjímací řízení

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání školního roku 2022/2023 se koná v období  od 5.května do 6. Května 2022. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Bližší informace budou upřesněny do 15.4.2022.

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2023/2024 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

  Email školky: mssanov@gmail.com, nebo školy:  zssanov@gmail.com dále je k dispozici poštovní schránka vedle hlavního vchodu do základní školy. V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Kateřinu Loskotovou na telefonním čísle MŠ 77 99 70 890 , nebo přímo paní ředitelku školy Mgr. Bohumilu Kouteckou na telefonním čísle 77 99 71 071.