O nás

Základní charakteristika školy

Mateřská škola Šanov je v současné době dvoutřídní s maximální kapacitou 52 dětí. Celkový počet zaměstnanců MŠ je 7 (učitelky MŠ 4, školnice 1, AP 1, sociální pedagožka 1). MŠ je společným právním subjektem společně se základní školou, v jejíž budově sídlila do dubna 2020, kdy byla přestěhována do nové budovy vedle OÚ Šanov.

Budova základní školy stojí uprostřed vesnice Šanov, obklopená vzrostlými lípami. Jedná se o komplex jednopatrových budov s přilehlou tělocvičnou. Všechny budovy jsou spojeny propojovacími chodbami. Součástí školy je též kuchyně a jídelna.

Od května 2020 se MŠ přestěhovala do nové budovy u obecního úřadu Šanov. MŠ byla vybudována obcí z důvodu navýšení kapacity dětí. Stavba byla financována z dotací z EU. Budova je jednopatrová. V každém patře je třída s pracovnou, umývárna, šatna pro děti a WC, moderně vybavená výdejna jídla. Třídy jsou světlé  a prostorné. MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. Mateřská škola je vytápěna tepelným čerpadlem a podlahovým topením. Větrání místností je zajištěno „Rekuperací vzduchu“. V přízemí je místnost pro učitelky a sklad pomůcek. MŠ je bezbariérová. Jídlo je dováženo ze školní kuchyně.

Z historie školy:

Škola byla podle dochovaných dokumentů v obci založena v roce 1939. Má tedy již 80ti letou tradici.

Za tuto dobu byla několikrát přemístěna do více či méně vyhovujících budov. Nejdéle byla umístěna v budově s bývalým obecním úřadem, ze které je v současné době budova s obecními byty.

Od školního roku 1993/94 sídlí mateřská škola v budově ZŠ. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na umístění dětí do mateřské školy, byla na základě prostorových úprav od školního roku 2012/13 navýšena kapacita školy na 35 dětí. Od května 2020 sídlí MŠ v nové budově vedle obecního úřadu.

Hlavní cíl mateřské školy

Hlavním cílem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Svým působením chceme dětem usnadnit další životní cestu.

Nově vybavená třída Koťat
Výdejna jídla
Šatna
Umývárna