Kontakt

INTERNETOVÉ SPOJENÍ
web školy: https://skolasanov.cz/
e-mail ředitelství školy:zssanov@gmail.com
e-mail mateřská škola: mssanov@gmail.com 
TELEFON.SPOJENÍ 
telefon ředitelna779 971 071
kancelář779 971 060
školní jídelna: 779 971 080
mateřská škola třída Broučci:779 970 890
mateřská škola třída Koťata:779 971 342
Ředitelka školy:             Mgr. Bohumila Koutecká
Zástupce řed. školy:       Mgr. Martina Němcová
Vedoucí školní jídelny:           Hana Tichá
Vedoucí mateřské školy:       Bc. Jitka Bušková
Učitelky mateřské školy: Lenka Rodová
Jana Mendelová
                                            Eva Brabcová
Uklízečka mateřské školy:     Dana Saifertová
Pomocná kuchařka:Dana Saifertová a Petra Cílková
PLATBY
číslo účtu školy: 115-3306800207/0100
stravné se platí bezhotovostně do 15. stávajícího měsíce, každé dítě obdrží variabilní symbol, specifický symbol je 13
školné se platí bezhotovostně do 15. stávajícího měsíce, každé dítě má jiný variabilní symbol,  specifický symbol je 12