Kontakt

INTERNETOVÉ SPOJENÍ
web školy: https://skolasanov.cz/
e-mail ředitelství školy:zssanov@gmail.com
e-mail mateřská škola: mssanov@gmail.com
TELEFON.SPOJENÍ 
telefon ředitelna779 971 071
kancelář779 971 060
školní jídelna: 779 971 080
mateřská škola třída Broučci:779 970 890
mateřská škola třída Koťata:779 971 342
Ředitelka školy:             Mgr. Bohumila Koutecká
Zástupce řed. školy:       Mgr. Martina Němcová
Vedoucí školní jídelny:   
Vedoucí kuchařka:        
Renata Kesslová
Lenka Richtrová
Vedoucí mateřské školy:       Kateřina Loskotová
Učitelky mateřské školy: Eva Brabcová, Kateřina Loskotová
Jana Mendelová, Bc. Lenka Vomastková
Asistentky pedagoga:                                            Petra Ptáčková, DiS.
Dana Saifertová
Uklízečka mateřské školy:     Radka Ilgnerová
Pomocná kuchařka – výdejna MŠ:Iveta Juriková
PLATBY
číslo účtu školy: 115-3306800207/0100
Stravné se platí bezhotovostně do 15. dne stávajícího měsíce, každé dítě obdrží variabilní symbol, specifický symbol je 13
Školné ve výši 200,- Kč/ měsíc se platí bezhotovostně do 15. dne stávajícího měsíce, každé dítě má jiný variabilní symbol,  specifický symbol je 12