Děti se vrací do školky….

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ. Do školky se mohou tedy vrátit všechny děti bez příznaků epidemie covid-19 – zvýšené tělesné teploty, bez rýmy/ucpaného nosu, bolesti hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, zažívacích potížích (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráty chuti a čichu, dušnosti a suchého kašle.