Distanční výuka pro předškolní děti

– Milí rodiče, naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu uzavření naší MŠ dle nařízení vlády. Distanční výuka se stala součástí školského zákona a to i v mateřské škole. Naleznete zde úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů a námětů, jak u dětí rozvíjet jednotlivé oblasti ( jemnou a hrubou motoriku, řeč, sluch atd. ).  Náměty pro práci na doma: U dětí předškolního věku se jedná o plnění praktických úkolů, využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí (společná hra, práce na zahradě, příprava jídla, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity). – procházky přírodou – všímat si změn v přírodě, pojmenovávat je, vést rozhovor s dětmi o viděném, popis- choďte s dětmi co nejvíce ven a poznávejte s nimi přírodu, tvořte z přírodnin, fota nám můžete zaslat na email- hlavní znaky jarního ročního období, změny počasí, změny v přírodě, oblečení, první jarní květiny, návrat ptáků- procvičujte pojmy první, poslední, před, za, mezi, vpravo, vlevo – lze doma i v přírodě- sluchové hry – hra Na ozvěnu, odkud zní zvuk, Ptáčku jak zpíváš, zopakovat přesně větu, kterou přečtete- volná kresba a malba na základě zážitků – lze posílat fota na email- stříhání, lepení, tvoření s jarní tematikou- dechová cvičení – foukání bublifuku, bublání brčkem do vody, foukání do dlaní, do peříčka¨- chůze v přírodním a nerovném terénu, míčové hry, nácvik hodu a chytání míče, skákání „panáka“, skok přes švihadlo- s dětmi se naučte tyto básničky, společně si je řekneme, až se děti vrátí do MŠ: Sněženka  Táta včera na venku,   našel první sněženku.   Vedle petrklíč,     zima už je pryč.
Volám tě sluníčko – básnička s pohybem Volám tě sluníčko, haló( ruce k ústům jako když voláme daleko) tepla je na světe málo,( mneme si ruce, jako když je zahříváme) vylez a rozežeň mraky( ruce do vzpažení, máváme za strany na stranu)a já ti pomůžu taky.( ukazujeme na sebe)
– práce s pohádkou O veliké řepě – přečíst pohádku dětem, děti by měly umět převyprávět děj, vyjmenovat postavy, orientovat se v řadě – první , poslední, před, za…, nakreslit obrázek, který přinesete do MŠ po ukončení distanční výuky.
    Děkujeme za spolupráci, přejeme hodně zdraví a budeme se na Vás těšit.
       Jana Mendelová a Lenka Rodová, učitelky Koťat

Milí rodiče, k námětům na činnosti s Vašimi dětmi přidáváme úkoly na další týden od 8.3. do 12.3.2021:
Písnička Travička zelená – zpěv s vytleskáváním rytmu, chůze do rytmu, pohybové ztvárnění ( sed, leh )Nácvik básničky – Jehnědy a kočičky,                             račte do mé básničky. Pojďte ke mně, jestli chcete, ať tam venku nezmrznete. Práce s pohádkou O červené Karkulce :- poslech četby- s pomocí rodičů převyprávět děj pohádky- vyjmenovat postavy- popis postav ( jak vypadají)- rozlišení dobra a zla v pohádce, kladné a záporné postavy- opakování základních a doplňkových barev- nakreslit a namalovat některou postavu z pohádky a obrázek přinést do MŠ po jejím otevření, vzhledem k povinné předšk. docházce bude založeno do portfolia dítěte.
Děkujeme za spolupráci.            Jana Mendelová a Lenka Rodová

Milí rodiče, 

připravily jsme Vám úkoly na třetí březnový týden :

– básnička Semínko:

  Z malinkého semínka,

  které v zimě spí,

  roste, roste rostlinka.

  Když se probudí,

  protáhne se, protřepá,

  vykukuje do světa.

  Povystrčí hlavičku,

  leze z díry ven,

  ukáže se sluníčku,

  “ Přeju dobrý den“.

– naučte se s dětmi básničku, můžete ji spojit s pohybem

– povídejte si o vlivu počasí na růst rostlin, zapojte děti do péče o květiny, které máte doma

– pozorujte rostliny při vycházce venku

– prohlížejte si knihy a encyklopedie, zaměřené na rostliny

– můžete si z časopisů vystřihovat a nalepovat obrázky jarních květin a jiných rostlin 

– výtvarná hra s barvami – tvoření nových odstínů barev mícháním a prolínáním ( Jehnědy, kočičky, jarní květiny )

– Pohádka O Budulínkovi

– četba pohádky

– vyprávění pohádky podle obrázků

– mravní ponaučení – neotvírat cizím lidem

– nakreslit obrázek k pohádce

Všechny vaše obrázky a výtvory si schovávejte a po otevření MŠ nám je přineste ( budou založeny do portfolia dětí )

– zazpívejte si s dětmi písničku Na jaře ( Na jaře na jaře, čáp jede v kočáře…)

Přejeme Vám pevné nervy, zdraví a budeme se na Vás těšit

učitelky z Koťat

Milí rodiče a milé děti,
posílám náměty na další týden distanční výuky: 22.-26.3.2021
JARO podle kalendáře začalo, počasí se snad konečně zlepší a budete moci
více času trávit venku a třeba plnit naše úkoly:
-rozhovory o 4 ročních obdobích, umět je vyjmenovat, určovat typické
znaky jara, léta, podzimu a zimy -počasí, změny v přírodě, jak se
oblékáme, práce na zahradě v jednotlivých obdobích, barvy v přírodě,
svátky…
-pozorování změn v přírodě, určování prvních jarních květin-pojmenovat
je, vytleskat název květin -určit počet slabik, určit první hlásku ve
slově
-můžete si zasít osení na Velikonoce, popřípadě čočku, řeřichu,
fazole…a pozorovat růst rostlin a pečovat o ně, poznávat důležitost
vody pro růst rostlin a v přírodě celkově.

básnička pro tento týden je ROZPOČÍTADLO:
Roste kvítí u potoka,
říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč!
-při rozpočítávání můžete vytleskávat, chodit do rytmu, ťukat…
pohádka pro tento týden je O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE:
-poslech čteného textu, převyprávění děje vlastními slovy, pojmenování
postav a jejich popis (jak asi vypadala ježibaba, a jak Jeníček??
-nakreslit perníčky a spočítat je (orientovat se v číselné řadě 1-6)
-můžete si opravdové perníčky upéct nebo třeba vymodelovat
Přeji vám všem hezké jarní dny
Jana Mendelová

Ve třídě Broučků není výuka povinná, tak pouze pokud máte zájem, můžete se s dětmi naučit tři krátké básničky a přečíst jim pohádky, které budou samostatně na dalším příspěvku a povídat si o nich. Důležité je, abyste s dětmi opakovali barvy, prsty na rukou a dny v týdnu. Nechte je kreslit, malovat a tvořit dle vlastní fantazie. Ještě důležitější je , abyste využili možnost být s dětmi hodně venku na čerstvém vzduchu, povídali jim o všem co vidíte, sledujte znaky jarní přírody. Pohyb a hry na čerstvém vzduchu jsou pro ně nejvhodnější.

1.TÝDEN OD 1.-5.3.2021: Naučte děti báseň „Zajíc“, přečtěte si a povídejte o pohádce „O veliké řepě“, prohlížejte si s dětmi obrázky zvířátek a povídejte si o nich.

2.TÝDEN OD 8.-12.3.2021: Naučte děti a zazpívejte si písníčku „Travička zelená“, přečtěte si a povídejte o pohádce „O červené Karkulce“, prohlížejte si s dětmi knížky

3.TÝDEN OD 15.-19.3.2021: Naučte děti báseň „Myška“, zazpívejte si písníčku „Myška tanečnice“ (noty najdete na internetu), přečtěte si a povídejte o pohádce „O Budulínkovi“, prohlížejte si s dětmi knihy, malujte, kreslete a tvořte, využijte dětskou fantazii.

4.TÝDEN OD 22.3.-26.3.2021: Téma: Krtek a semínko, Četba pohádky: O Sněhurce (viz příloha), Rozpočítadlo  Petrklíč :

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč!

Zaměstnání dětí: prohlížení knih o květinách – zaměřit se na růst a péči o ně, sázení, rychle klíčích semen do květináče – např. hrách, vliv počasí na podmínky růstu květin – správně zalévat, probouzení zvířat na jaře – modelování – např. medvěd. Přejeme Vám, abyste si užili čas s dětmi a hlavně pevné nervy, uvidíte, že Vaše děti budou rády, že mají doma rodiče. Využijte této doby ve svůj prospěch. Zdravíme Vás učitelky ze třídy Broučků: Eva Brabcová a Jitka Bušková

Básně:

ZAJÍC

Sedí zajíc na trůně,

tuze mu to sluší.

Nemá žádnou korunu,

ale dlouhé uši.

MYŠKA

Jede, jede myška, okolo rybníčka,

veze, veze proutí, ocáskem si kroutí.

LIŠKA

Liška sedí pod dubem,

má píšťalku a buben.

Na píšťalku píská a na buben tříská.

MYŠKA TANEČNICE

Měl jsem myšku tanečnici,

tancovala po světnici.

Bílá černá i bílá,

každému se líbila.