Informace pro budoucí prvňáčky: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní školy v Šanově je dne 9.2.2024 od 8:00 hodin. Můžete nahlédnout do hodin výuky na 1. stupni a prohlédnout si prostory ZŠ.