Nové nařízení

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace, se souhlasem zřizovatele,  bude od pondělí 9.11.2020 obnoven zákaz vstupu rodičů do mateřské školy. Děti předejte paní učitelce mezi dveřmi, pokud spí, ať si pověsí značku, nebo to nahlaste telefonem paní učitelce. Při odchodu z mateřské školy, vyčkejte před MŠ, paní učitelka Vám dítě připraví k odchodu. Moc děkujeme za pochopení.

Toto nařízení bylo od 11.11.2020 zrušeno, z důvodu zlepšení situace.

V Šanově 11.11.2021

Vedooucí učitelka MŠ, Bc.J.Bušková