OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STRAVNÉHO

Školní jídelna   – informace

CENY STRAVNÉHO OD 1.5.2022

Žáci ZŠ             přesnídávka         16,- Kč

                         oběd  7 – 10 let   30,- Kč

                         oběd 11 -14 let    33,- Kč

                         oběd 15 a více      35,- Kč

Děti MŠ:         celodenní strava do 6 let                    45.00 Kč                     

Polodenní- bez odpolední svačinky                     34.00 Kč

celodenní strava od 7 let                       47.00 Kč

polodenní – bez odpolední svačinky                   36.00Kč

Zpracovala:            Iva Poláková, ekonomka školy                                                                                                            

Za vedoucí ŠJ:        Renata Kesslová                                                                                                            

Za vedení školy:    Bohumila Koutecká