PROJEKT „KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ? ZJIŠŤUJEME ZÁJEM, OBJEDNÁME NA KVĚTEN 2021, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM

Vážení rodiče,

Firma Primavizus,e kterou máme dlouholeté zkušenosti nám nabídla zapojení do projektu :  „Koukají na nás správně?“

.Jde o preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. Materiály jsou v šatnách naší MŠ. V případě zájmu nahlaste učitelce.

Společnost Prima Vizus, o.p.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci, naměřené výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař. Každé dítě od nás obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.

V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechny postupy s cílem minimalizovat možnou infekci.

Naši zdravotničtí pracovníci vstupující do mateřské školy používají vždy ochranu úst a nosu v podobě roušky a ochranného šítu (certifikovaný evropskou normou ČSN EN 166, schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 38/2001 Sb.)

Před vstupem do mateřské školy používají dezinfekci rukou a v průběhu prováděného vyšetření používané předměty čistí dezinfekčním prostředkem.

V případě dotazů včetně domluvení TERMÍNU VYŠETŘENÍ můžete kontaktovat vedoucí učitelku JITKU BUŠKOVOU i na telefonu: 728946116. Termín vyšetření si oční specialisté objednali na 19.3.2021, což je v současné době zcela nemožné z důvodu krizové situace. Pokud se situace zlepší, dají nám nový termín na květen 2021. Budeme Vás informovat.

Bližší informace na stránkách:
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz ,nebo níže:

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

✓ Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz