Provoz mateřských škol od 27.12.2020 do 10.1.2021

 Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

 Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

 Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Rodiče budou předávat děti  u dveří do MŠ, nebudou chodit do šaten.

Děkujeme za pochopení