Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022, pozor změna!!!!

Zápis do MŠ se bude konat dle § 36 odst. 4 školského zákona v období  ode dne 2.5.2021 do 16.5.2021, vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením.  Bude se konat distančně bez dětí i bez rodičů. Na zápis je potřeba poslat kopii rodného listu dítěte a vyplněnou žádost o přijetí i s lékařským potvrzením o očkování dítěte (lékařské potvrzení neplatí pro děti, které budou ve školním roce 2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání). Přijímáme děti od 2 (pokud nemají plíny a jsou alespoň trochu samostatné) do 5ti let (pokud dítě dovrší věku 5 let do 31.6.2021). Předškolní výchova dětí od 5ti let je povinná.

 Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: − do datové schránky školy  io9k2v, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole. Email školky: mssanov@gmail.com, nebo školy:  zssanov@gmail.com dále je k dispozici poštovní schránka vedle hlavního vchodu do základní školy. V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Jitku Buškovou na telefonním čísle MŠ 77 99 70 890 , nebo ředitelku školy  Bohumilu Kouteckou na telefonním čísle 77 99 71 071.

Pokud budete chtít tyto dokumenty donést osobně, je nutné si telefonicky domluvit individuální schůzku s vedoucí učitelkou a dodržet je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Bc. Jitka Bušková, vedoucí učitelka