Znovuotevření mateřské školy

Mateřská škola se na základě rozhodnutí provozovatele obce, pana starosty Z.Netrha otevře od pondělí 25.5.2020. Docházka bude dobrovolná (nemusí chodit ani děti s povinnou předškolní docházkou). Vzhledem k dodržování přísných hygienických opatření prosíme rodiče, aby zvážili (podle svých možností) docházku dítěte do MŠ. Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do MŠ, při prvním předání dítěte odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v dokumentech na stránkách mateřské školy, nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ). Bez odevzdání čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Do MŠ budou přijaty jen ty děti, které nevykazují žádné známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava..).
 • Pokud se některý z příznaků u dítěte vyskytne během dne, bude dítě umístěno do karantény a rodiče si ho musí neprodleně vyzvednout.
 • Příchod dětí do MŠ bude možný z organizačních důvodů pouze mezi 6,30 a 8,00 hodinou.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Po zazvonění si dítě převezme u vstupních dveří pracovnice MŠ, odvede ho do šatny a pomůže mu se svlékáním (velké děti se svléknou samostatně). Děti, které půjdou domů po obědě oblékneme a přivedeme ke vchodu. Odpoledne si mohou rodiče vyzvedávat děti na hřišti. V případě nepříznivého počasí je také přivedeme ke vchodu.
 • Rodiče při čekání na dítě před školou budou dodržovat povinné rozestupy a budou mít roušku. (Přečtěte si doporučení MŠMT o provozu v mateřské škole – ochrana zdraví, které najdete v dokumentech mateřské školy na tomto webu).
 • Děti ve třídě a v areálu MŠ roušku mít nemusí. Prosím dejte dítěti 1 roušku v sáčku a uložíme ji v šatně (pro případ, kdyby někdy byla nutná).
 • Zaměstnanci MŠ roušku mít nemusí, ale mohou si ji vzít.
 • Po příchodu bude dítěti změřena teplota a ihned při vstupu do třídy si umyje ruce a vydezinfikuje.
 • Mateřská škola se bude několikrát denně dezinfikovat, často větrat, vytírat dezinfekčními přípravky. (Před znovuotevřením bude provedena celková dezinfekce tříd).
 • Stravování bude probíhat za přísných hygienických opatření, s dostatečnými rozestupy dětí. Děti si nebudou samy připravovat jídlo ani pití. Vše připraví kuchařky a učitelky, které budou mít roušky a rukavice.
 • Polední odpočinek dětí bude s dostatečnými rozestupy lehátek, ve střídavém směru „hlava a nohy“.
 • Je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky, jídlo a jiné předměty.
 • Do konce školního roku neproběhnou žádné akce, ani školní výlet, nebo rozloučení s předškoláky.
 • Rodiče dětí, kteří si nevyzvedli věci si pro ně mohou dojít do staré MŠ.
 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen se platit nebude, až za měsíc červen.